www.brka.cz

Hliníkové pojízdné lešení ProTec

Hliníkové lešení ProTec

Hlavní strana - Zdvihací technika - - Hliníkové pojízdné lešení ProTec

Pojízdné hliníkové lešení

Ke stažení:  Návod na montáž

(délka 2.0m, šířka 0.7m, max. zátížitelnost 200kg/m2
skupina 3 dle ČSN EN 1004)

Charakteritika: „Poloprofesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž

POZOR! Podle typu pojízdného lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.

Mobilní pracovní hliníkové lešení systému ProTec je konstruováno jako pojízdné hliníkové lešení (pojezdu schopné). Toto pojízdné lešení odpovídá 3. lešenářské skupině ve smyslu ČSN EN 1004 (zatížitelnost 200 kg/m2). Maximální přípustné zatížení při rovnoměrném rozložení zátěže je tedy 240 kg (2m x 0,6m x 200 kg). Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup a sestup je povolen pouze vnitřkem věže.


Maximální přípustná výška podlahy lešení ProTec je 12,0m v uzavřených prostorách (interiérech) a 8,0m v otevřených prostorách (exteriérech).

Lešení smí být používáno jen na dostatečně únosném a rovném podloží. Vyrovnání základny musí být zkontrolováno ve vodorovném i svislém směru vodováhou. Maximální přípustná úchylka (sklon) může být 1%. Pojízdné hliníkové lešení bez výškově stavitelných dílů je nutno vyrovnat podložením nelámavého a neklouzavého materiálu.

Před použitím je nutné zajistit, aby byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření a aby lešení bylo smontováno v souladu s návodem pro montáž a použití. Hliníkové lešení je nutno zajistit proti převrácení stranovými výložníky, případně i protizávažím nebo pomocí stěnových opěrek
 
@@PROTEC_2@@


Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného hliníkového lešení ProTec

 
@@PROTEC_2_P@@  
Generační obměna ve firmě BRKA, s.r.o. Pro více informací klikněte!
Společníci, majitelé a zakládající členové firmy BRKA, s.r.o.

Ing. Brátová Dagmar
Ing. Brát Vladimír

převádějí ke dni 1.2.2016 program:
„Prodej, pronájem a servis zdvihací a přístupové techniky“
nástupnické firmě, jejíž zakládající členové jsou
dosavadní servisní a revizní technici
p. Šerejech Václav a p. Zezulka Libor

Kontakty:
Brka-LIFT servis s.r.o.
www.brka-liftservis.cz
info@brka-liftservis.cz
Tel: 00420 / 494 627 373
00420 / 605 288 441
00420 / 774 778 441

Adresa provozovny:
Nepasice 90, 503 46 Třebechovice p/O
(shodná s původní adresou BRKA, s.r.o.)