www.brka.cz

Hliníkové pojízdné lešení STABILO 50

Hlavní strana - Zdvihací technika - Lešení KRAUSE - Hliníkové pojízdné lešení STABILO 50

Pojízdné hliníkové lešení


Mobilní pracovní hliníkové lešení systému STABILO 50 je konstruováno jako pojízdné lešení (pojezdu schopné). Toto lešení odpovídá 3. lešenářské skupině ve smyslu ČSN EN 1004 (tzn. zatížitelnost 200 kg/m2). Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup a sestup je povolen pouze vnitřkem věže.

Maximální přípustná výška podlahy lešešní je 12,0m v uzavřených prostorách (interiérech) a 8,0m v otevřených prostorách (exteriérech).

pojízdné lešení smí být používáno jen na dostatečně únosném a rovném podloží. Vyrovnání základny musí být zkontrolováno ve vodorovném i svislém směru vodováhou. Maximální přípustná úchylka (sklon) může být 1%. Lešení bez výškově stavitelných dílů je nutno vyrovnat podložením nelámavého a neklouzavého materiálu.

Před použitím je nutné zajistit, aby byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření a aby pojízdné lešení bylo smontováno v souladu s Návodem pro montáž a použití (jk dispozici i na našem webu). Lešení je nutno zajistit proti převrácení stranovými stabilizačními výložníky, případně protizávažím (viz tabulky na str. 23 až 27 Návodu) nebo pomocí stěnových kotev.

Pojízdne lešení STABILO 50, dl. 2m, š. 1.5m


Ke stažení:  Návod na montáž lešení STABILO 50

(délka 2.0m, šířka 1.5m, max. zátížitelnost 200kg/m2 – skupina 3 dle ČSN EN 1004)

Charakteritika: „Profesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž

POZOR! Podle typu lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.


  

 
@@STABILO50_2@@
 


Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného lešení STABILO

 
@@STABILO50_2_P@@Pojízdne lešení STABILO 50, dl 2.5m, š. 1.5m


(délka 2.0m, šířka 1.5m, max. zátížitelnost 200kg/m2 – skupina 3 dle ČSN EN 1004)

Charakteritika: „Profesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž

POZOR! Podle typu lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.
 

 
@@STABILO50_25@@
 


Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného lešení STABILO

 
@@STABILO50_25_P@@
Generační obměna ve firmě BRKA, s.r.o. Pro více informací klikněte!
Společníci, majitelé a zakládající členové firmy BRKA, s.r.o.

Ing. Brátová Dagmar
Ing. Brát Vladimír

převádějí ke dni 1.2.2016 program:
„Prodej, pronájem a servis zdvihací a přístupové techniky“
nástupnické firmě, jejíž zakládající členové jsou
dosavadní servisní a revizní technici
p. Šerejech Václav a p. Zezulka Libor

Kontakty:
Brka-LIFT servis s.r.o.
www.brka-liftservis.cz
info@brka-liftservis.cz
Tel: 00420 / 494 627 373
00420 / 605 288 441
00420 / 774 778 441

Adresa provozovny:
Nepasice 90, 503 46 Třebechovice p/O
(shodná s původní adresou BRKA, s.r.o.)