www.brka.cz

Teplovodní sálavé panely WATERSTRIP

pro vytápění hal

Hlavní strana - Infrazářiče - Vytápění hal - Teplovodní sálavé panely WATERSTRIPSálavé panely představují vytápěcí systém nejvhodnější pro vytápění a temperování hal nižších, zateplených a se stálým provozem nebo s hořlavým a výbušným prostředím.

Stropní vytápění pomocí sálavých panelů pro průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev hal nižších a středních výšek i pro průmyslové haly s prašným (včetně výbušných nebo hořlavých prachů) prostředím.

Základní předností těchto sálavých panelů je velmi rychlá a snadná montáž, spojování jednotlivých panelů pomocí lisovaných fitinek.
Sálavé panely jsou opatřeny standartně šedou barvou (RAL 9002), na přání pak jakýmkoliv jiným odstínem RAL.

Hledáme další spolupracující projekční a instalatérské
firmy. Kompletní podklady pro návrh a montáž jsou uvedeny ve formátech "pdf" níže.
 

Teplovodní sálavé panely (pásy)

Ke stažení:  Podklady pro projektování
Ke stažení:  Návod na montáž sálavých panelů Waterstrip


Teplovodní sálavé pásy (složené z jednotlivých sálavých panelů)
Typ WP: WP2-060, WP2-090, WP2-120, WP3-040,WP3-060, WP3-090, WP3-120

Princip a funkce salavých panelů

Teplovodní sálavé panely jsou používány pro vytápění v průmyslových a obchodních halách i kulturních a sportovních sálech. Všude tam, kde je požadován úsporný sálavý princip ohřevu při rovnoměrném rozložení teploty po celé podlahové ploše vytápěného objektu, kde je doceněn bezprůvanový přenos tepla a příznivé rozložení teplotních vrstev (teplo u země), kde je doceněna teplota povrchu topného tělesa nepřesahující 100°C (výbušné plyny a hořlavé prachy, …) a kde není na překážku mírnější sálavá intenzita a delší setrvačnost teplonosného media, předurčující přednostní využití pro dlouhodobý nepřerušovaný provoz.

Konstrukce a provedení sálavých panelů jsou přezkušovány dle evropské normy EN 14 037. U panelů řady WP je použito nové patentované technologie, jejíž použitím došlo ke zvýšení celkové kvality výrobku.

Mimoto může být vytápěcí systém v létě napojen na chladnou vodu a používán jako systém chladící. Jedinou investicí tak lze dosáhnout zvýšení komfortu v zimním i letním období.

Konstrukce sálavých panelů

Teplovodní sálavé pásy se skládají z několika řad teplosměnných trubek, ke kterým je těsně připevněn ocelový reflexní plech, shora tepelně izolovaný minerální vlnou. Kvalitní výroba zaručuje těsné spojení reflexního plechu s trubkami i po dlouhodobém provozu, což zaručuje dlouhodobou sálavou účinnost pásů.

Pro minimalizaci tepel. ztrát konvekcí v halách s určitým pohybem vzduchu nebo při naklopení pásů je možné reflexní plechy opatřit postranními směrovými křidélky.

K zavěšení sálavých panelů na strop objektu je možno využít jak stranových závěsů v libovolných roztečích po celé délce pásů, tak i příčné výztuhy, montované s roztečí ca 1,5m.

Konce pasů jsou opatřeny sběrnými kolektory čtvercového průřezu. Napojení kolektorů je podobně jako spojení panelů navzájem lisovacími fitinky, nikoliv svářením.

Teplovodní sálavé pásy jsou standardně určeny k provozu na teplou i horkou vodu. Max. teplota provozního média je 110°C. Má-li být k napájení používána přehřátá pára, musí být spoje provedeny svařováním, nikoliv lisovanými fitinky. Navíc je třeba používat specielních sběrných kolektorů.

Ve standardním provedení jsou sálavé panely stříkány barvou v odstínu světle šedá - RAL 9002.

Na přání (za příplatek) lze vyrobit i sálavé panely v jakýchkoliv jiných barevných odstínech RAL.

Sálavé panely použité jako ochlazovací plocha

Sálavé panely (pásy) WATERSTRIP mohou být v letním období používány jako stropní chlazení prostoru. Dobře navržený systém sálavých panelů dokáže plnit požadavky na vytápění i chlazení a šetřit tím díky principu sálání značné náklady.

Přednosti sálavých panelů:

  • Vyšší teplota vzduchu při stejném komfortu – při stejném pocitu tepla
  • Provoz bez hluku
  • Menší průvan
  • Hygienické přednosti
  • Nižší investiční i provozní náklady
  • Redukované energetické náklady

Stejně jako při sálavém vytápění jsou dosahovány stejné úspory v nákladech i při využití sálavého chlazení. Pocit teplotního komfortu je dosahován při jiné prostorové teplotě něž při sdílení tepla konvekcí (při vzduchovém vytápění a chlazení).

Optimální teplota Top je vyjádřena vztahem: Top = (Ta + Tp)/2

U vzduchového chlazení může být například dosažena provozní teplota 25°C při použití chladícího vzduchu o teplotě Ta = 23°C a teplotě stěn (stropu) Tp = 27°C.

Zatímco u sálavého chlazení s panely WATERSTRIP dosáhneme stejného komfortu při Ta = 27°C a Tp = 23°C.

Srovnatelný komfort je dosažený při vyšší teplotě vzduchu v prostoru, což přináší úspory energie. Provoz a energetická náročnost chlazení pomocí sálavých panelů WATERSTRIP je mnohem nižší než při použití el. energií napájených klimatizačních jednotek.

Použitím sálavých panelů WATERSTRIP ke klimatizaci prostoru v kombinaci s vhodným větracím systémem umožňuje dosáhnout nejlepších energetických výsledků. Povrchová teplota sálavých panelů WATERSTRIP je nižší než rosný bod par, odpadají ztráty tepla spojené s kondenzací u klasických klimatizačních jednotek.
 


Klasická klimatizace - sdílení chladu konvekcí

Klimatizace při použití sálavých pánelů (pásů) 
Generační obměna ve firmě BRKA, s.r.o. Pro více informací klikněte!