www.brka.cz

Infrazářiče PANRAD - tmavé "U" trubkové plynové infrazářiče

pro vytápění hal

Hlavní strana - Infrazářiče - Vytápění hal - Infrazářiče PANRAD - tmavé "U" trubkové plynové infrazářičeProč si vybrat k vytápění haly právě infrazářiče PANRAD?

 • Plynové infrazářiče jsou systémem vhodným pro celoplošné i pro částečné (lokální) vytápění hal
 • Toto vytápění hal je úsporné v provozu i v investicích
 • Výška montáže infrazářičů od 4m až do 12m, délka tělesa 6/9/12m
 • Regulace 1-stupňová (0/100%) i 2-stupňová (0/50%/100%)
 • Reflektory z leštěného hliníku - záruka nejvyšší odrazivosti, na vyžádání reflektory nerezové nebo izolované
 • Snadná demontáž reflektoru infrazářiče za účelem vyčištění na zemi za mokra pro obnovu 100% odrazivosti
 • Možnost využití v provedení "B" (s odtahem spalin) nebo "C" (s odtahem spalin  a nasáváním čistého spalovacího vzduchu)
 • Certifikace infrazářičů pro zemní plyn i propan
 • Provozní úspory výrazně vyšší v přerušovaném provozu

S infrazářiči PANRAD máte jistotu:

 • Montáže a servisu na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily
 • Tradice výroby infrazářičů od r.1980, tradice montáží v ČR od r.1990, úspěšný prodej v mnoha zemích Evropy

Infrazářiče PANRAD

Vytápěcí systémy s plynovými tmavými infrazářiči PANRAD jsou určeny pro úsporné ekologické vytápění velkoprostorových objektů, pro vytápění celoplošné i pro zónové vytápění jednotlivých částí objektu. Infrazářiče jsou vhodné jak pro objekty s dobrou izolací stěn a stropů, tak i pro objekty starší se slabou tepelnou izolací. Rovněž výměna vzduchu nehraje v použití tmavých infrazářičů PANRAD významnou roli.

Tento vytápěcí systém je vhodný jak pro objekty s nepatrnou výměnou vzduchu, tak i pro objekty větrané. Pro velké objemy výměny vzduchu je vhodné jej kombinovat s některým zdrojem teplého vzduchu. Infrazářiče PANRAD nacházejí uplatnění v halách průmyslových výrobních i skladovacích, v obchodních halách, tělocvičnách, sportovních a společenských sálech. Podmínkou z hlediska požárního je základní prostředí dle ČSN 33 2000-3 bez přítomnosti hořlavých či výbušných prachů, par a plynů.
Při napojení infrazářičů na nasávací komínky s přívodem spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru jsou jedinečným vytápěcím systémem pro průmyslové haly s velikou prašností vnitřního prostředí - např. slévárny, technologické linky keramického průmyslu ap.

Technické informace tmavé infrazářiče PANRAD pro vytápění hal


Ke stažení:  Projekční podklady a návod na montáž

Veličina Jedn. FRA 2
FRA 2S2
FRA 3
FRA 3S2
FRA 4
FRA 4S2
FRB 4
FRB 4S2
FRC 4
FRB 3
FRB 4.1
FRC 5
Jmenovitý výkon [kW] 10-20 20-30 30-40 30-40 30-40 30 30-45 40-50
Tepelná účinnost [%] 92 92 92 92 92 92 92 92
Užitný výkon [%] 9,2-18,4 18,4-27,6 27,6-36,8 27,6-36,8 27,6-36,8 27,6 27,5-41,8 37,6-46,8
Hmotnost [kg] 108 108 108 147 185 147 147 185
Počet trysek [ks] 2 3 4 4 4 3 4 4
 
Rozměry
délka [mm] 5.989 5.989 5.989 8.912 11.835 8.912 8.912 11.835
šířka [mm] 680 680 680 680 680 680 680 680
výška [mm] 167 167 167 167 167 167 167 167
 
Tlak plynu G20(ZP)
připojovací max. [kPa] 3 3 3 3 3 3 3 3
připojovací min [kPa] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
na tryskách [kPa] 0,3-0,85 0,45-0,85 0,5-0,85 0,5-0,85 0,5-0,85      
 
Tlak plynu G31(propan)
připojovací max. [kPa] 5 5 5 5 5      
připojovací min [kPa] 4 4 4 4 4      
na tryskách [kPa] 1,0-2,9 1,3-2,9 2,0-2,9 2,0-2,9 2,0-2,9      
 
Spotřeba plynu
G20 zemní plyn [m3/hod] 0,9-1,8 1,8-2,7 2,7-3,6 2,7-3,6 2,7-3,6 2,7 2,7-4,2 3,8-4,7
G31 propan [kg/hod] 0,7-1,4 1,4-2,7 2,1-2,8 2,1-2,8 2,1-2,8 2,1 2,1-3,2 2,8-3,57
 
El. připojení
napětí [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
proud [A] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
příkon [W] 50 50 50 50 50 56 56 56
 
Výška montáže
minimální [m] 4 5 7 5 5 5 5 6
optimální [m] 4-5 5-7 7-12 5-12 5-12 5-7 5-12 6-12
 
Vyzařovací úhel
v příčném / podél. směru [stupeň] 90/15 90/15 90/15 90/15 90/15 90/15 90/15 90/15
 
Minimální odstup od hořlavých předmětů
nahoru [m] 0,5 0,7 1 1 1 0,7 1 1
ve směru sálání [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
bočním směrem [m] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
 
Odtah spalin a přívod spalinového vzduchu
Min Dn/max délka
(ohyb 90o=1m)
[mm/m] 80/4 80/4 80/4 80/4 80/4 80/4 80/4 80/4
Min Dn/max délka
(ohyb 90o=1m)
[mm/m] 100/8 100/8 100/8 100/8 100/8 100/8 100/8 100/8
Generační obměna ve firmě BRKA, s.r.o. Pro více informací klikněte!