www.brka.cz

Infrazářiče - Vytápění halZdvihací technikaPůjčovna

Sálavé vytápění hal, zdvihací a přístupová technika pro montáže a stavby

Vítejte na stránkách společnosti BRKA!

Název BRKA pochází již z roku 1991, kdy Ing. Vladimír Brát založil firmu, specializující se na úsporné vytápění halových objektů pomocí plynových infrazářičů HAINZL / FRACCARO

V roce 1994 byla na základě zájmu montážních firem o námi používané pracovní plošiny a montážní vrátky ALP-LIFT rozšířena činnost. Začínáme jako výhradní zástupce v ČR i SR s prodejem, pronájmem a servisem této progresivní montážní zdvihací techniky od německé firmy Böcker. 

Po přeměně z fyzické osoby na BRKA, s.r.o. v roce 2000 došlo k dalšímu rozvoji v sortimentu tepelné techniky (infrazářiče a teplovodní sálavé panely). V tomto roce končíme s prodejem infrazářičů HAINZL a stáváme se  přímým výhradním zastoupením italské výrobní firmy FRACCARO. Sortiment se tak rozšiřije z tmavých trubkových plynových infrazářičů i na infrazářiče světlé (keramické) infrazářiče kompaktní a na teplpovodní sálavé panely.

V roce 2004 jsme se přestěhovali do nově upravených prostor u silnice E11 a následně podstatně rozšířili nabídku prodeje i pronájmu zdvihací techniky.
K firmě Böcker a jejím dalším produktům (pracovní plošiny, stavební výtahy šikmé i sviské, stavební a montážní vrátky) postupně přibyli další němečtí výrobci: Hermann Paus (přívěsné montážní plošiny, šikmé hydraulické výtahy), Krause (pojízdné lešení, profesionální žebříky a schůdky), Braviisol (pojízdné bateriové i tlačené plošiny) a Hinowa (pavoučí pásové plošiny). V roce 2013 dochází k ztím poslední podstatné změně: Do programu jsou začleněny schodišťové elektrické rudly (schodolezy) německého výrobce AAT.

Na začátku roku 2016 začíná generační obměna.
Zakladatelé firmy BRKA odcházejí do penze a předávají svoji dosavadní činnost svým nástupcům:

Progrem "Zddvihací technika" je v oblasti prodeje, pronájmu i servisu předáván 1.2.2016 firmě Brka-liftservis s.r.o., nově vytvořené dosavadními servisními a revizními techniky společnosti.
Tím přecházejí na nástupce i povinnosti spojené se záručním servisem BRKA, s.r.o.

Program "Vytápění hal" je v celé šíři prodeje a servisu a dalších aktivit spojených s výhradním zastoupením firmy FRACCARO S.r.l. v ČR i zastoupením v SR k 1.4.23016 převeden na společnost VYKOM s.r.o. I zde přecházejí na nástupce povinnosti spojené se záručním servisem u produktů prodaných a uvedených do provozu v posledbích 2 letech.

Děkujeme za Vaši přízeň!
Po omezenou (blíže zatím neurčenou) dobu zůstává i nadále BRKA, s.r.o. v aktivním stavu vč. webových stránek v omezeném rozsahu k případné poradenské činnosti, nasměrování zákazníků na nové zástupce, .... ap.

Likvidace původní firmy BRKA, s.r.o.
Dne 6.8.2018 vstoupila firma BRKA, s.r.o. do stádia úřední likvidace podle Zákona č. 89/2012 Sb.
Likvidací firmy byl pověřen likvidátor Bc. Petr Vítek, tel. 775 106 775.